TEAM

VLESP is een samenwerkingsverband tussen de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek van de Universiteit Gent (EZO) en het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ). Sinds 2019 zijn ook Werkgroep Verder, Zorg na een Suïcidepoging en de ondersteuningsfunctie voor de Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg deel geworden van VLESP.

Bestuur

Teams

Team Zorg na een suïcidepoging

Coördinatie: Tine Willems
Medewerker: Bart Witvrouwen

Team Nabestaanden

Coördinatie: Lore Vonck
Medewerker: Tine Willems

Team Methodiekontwikkeling en Implementatie

Coördinatie: Renate Van Landschoot
Medewerkers: Eva Dumon, Eva De Jaegere, Saskia Aerts, Nanouschka Verhamme, Tine Willems, Lore Vonck, Bart Witvrouwen, Mercedes Wolters

Team Zelfmoord1813

Coördinatie: Saskia Aerts
Medewerkers: Bart Witvrouwen, Nanouschka Verhamme, Lore Vonck, Ann Crombé

Team Mediarichtlijnen

Coördinatie: Eva Dumon
Medewerkers: Lore Vonck, Saskia Aerts, Bart Witvrouwen

Ondersteuningsfunctie CGG-SP

Coördinatie: Mercedes Wolters
Medewerkers: Tine Willems, Bart Witvrouwen, Lore Vonck, Nanouschka Verhamme

Team Vormingen

Coördinatie: Nanouschka Verhamme
Medewerkers: Mercedes Wolters, Lore Vonck, Tine Willems, Bart Witvrouwen, Eva Dumon

Team Richtlijnen

Coördinatie: Eva Dumon
Medewerker: Saskia Aerts

Team Info & Advies

Coördinatie: Saskia Aerts
Medewerkers: alle medewerkers vanuit hun eigen expertise en deskundigheid

Team IT-ondersteuning en Webapplicaties

Coördinatie: Bart Witvrouwen
Medewerker: Lore Vonck

Secretariaat - Communicatie

Ann Crombé

Ben je dringend op zoek naar hulp?

Dan verwijzen wij je graag door naar de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of naar Zelfmoord 1813 om te chatten of mailen.