AANBOD

Informatie, documentatie en advies

VLESP is het aanspreekpunt voor alle informatieve vragen omtrent zelfdoding, de preventie en postventie van zelfdoding en geestelijke gezondheidsbevordering.

Daarnaast fungeert VLESP ook als adviesorgaan voor de Vlaamse Overheid en organisaties die werken rond suïcidepreventie en -postventie.

Heel wat informatie en documentatie inzake suïcidepreventie, -postventie en geestelijke gezondheidsbevordering kan u terugvinden op www.zelfmoord1813.be. Voor overige vragen kan u ons bereiken via info@vlesp.be.

Methodiekontwikkeling

De activiteiten van VLESP met betrekking tot methodiekontwikkeling omvatten het:

  • Ontwikkelen en uitwerken van nieuwe methodieken en materialen voor de bevordering van de geestelijke gezondheid en de preventie en postventie van zelfdoding. Zie hier voor een overzicht van onze projecten.
  • Stimuleren en opvolgen van de brede verspreiding van deze methodieken en materialen in Vlaanderen.
  • Op vraag van organisaties en actoren die een initiatief in het kader van de preventie of postventie van zelfdoding willen uitwerken, ondersteuning en advies bieden.
  • Continu opvolgen wat nieuwe mogelijkheden zijn inzake suïcidepreventie en -postventie.

Voor meer informatie omtrent de bestaande methodieken en materialen voor suïcidepreventie, -postventie en geestelijke gezondheidsbevordering kan u terecht op www.zelfmoord1813.be. Voor overige vragen kan u ons bereiken via info@vlesp.be.

Implementatie

VLESP draagt bij aan de implementatie van methodieken en materialen omtrent suïcidepreventie, -postventie en de bevordering van geestelijke gezondheid.  

Coördinatie van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie

Inhoudelijke en organisatorische coördinatie van de volgende aspecten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie:

  • Registreren en opvolgen van meest recente trends en evoluties in de cijfers.
  • Evaluatie van de acties binnen het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie aansturen en waar nodig bijsturen. Zie hier voor het tussentijdse evaluatierapport van het VAS.
  • Communicatie over het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie naar de brede bevolking.
  • Bewaken van de randvoorwaarden van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Meer informatie over suïcidepreventie kan u terugvinden op www.zelfmoord1813.be. Voor overige vragen kan u ons bereiken via info@vlesp.be

Ben je dringend op zoek naar hulp?

Dan verwijzen wij je graag door naar de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of naar Zelfmoord 1813 om te chatten of mailen.