PUBLICATIES

Publicaties van het VLESP team

Epidemiologisch rapport 2022

Het epidemiologisch rapport bevat de meest recente cijfers omtrent geestelijke gezondheidsproblemen, suïcide, suïcidepogingen en suïcidale ideatie in Vlaanderen. De Vlaamse cijfers worden in een regionale, nationale en internationale context geplaatst.

download Epidemiologisch rapport 2022

Eindevaluatie Vlaams Actieplan Suïcidepreventie II (2012-2020)

Rapport van de eindevaluatie van het tweede Vlaams Actieplan Suïcidepreventie (2012-2020).

download Eindevaluatie VAS II

Rapport provinciale verschillen

Een onderzoek naar de verklarende factoren voor de regionale verschillen in suïcidecijfers in Vlaanderen.

download Rapport provinciale verschillen

Tussentijdse evaluatie Vlaams Actieplan Suïcidepreventie II 2012-2020

Rapport van de tussentijdse evaluatie van het tweede Vlaams Actieplan Suïcidepreventie (2012-2020).

download Tussentijdse Evaluatie VAS II

Detectie en behandeling van suïcidaal gedrag. Multidisciplinaire richtlijn voor hulpverleners in de gezondheidszorg

De multidisciplinaire richtlijn rond detectie en behandeling van suïcidaal gedrag is bedoeld voor artsen, psychologen, therapeuten en verpleegkundigen binnen de gezondheidszorg.

De richtlijn bevat aanbevelingen rond de volgende thema's:

  • Detecteren en bespreken van suïcidaliteit
  • Interventies om het suïciderisico te verlagen
  • Wat te doen na een suïcidepoging
  • Wat te doen na een suïcide
  • Hoe een suïcidepreventiebeleid opstellen

Ter ondersteuning van de richtlijn werd een e-learningwebsite ontwikkeld waar hulpverleners op een interactieve manier de aanbevelingen uit de richtlijn leren kennen en kunnen inoefenen: www.zelfmoord1813.be/sp-reflex.

De volledige richtlijn kan je hier downloaden.

De samenvatting van de richtlijn kan je hier gratis bestellen of downloaden.

Suicidepreventie bij ouderen. Praktijkadviezen voor zorg- en hulpverleners

Deze adviezen ondersteunen zorg- en hulpverleners bij de detectie, behandeling en opvolging van suïcidaal gedrag bij ouderen.

download richtlijn suïcidepreventie bij ouderen

Leidraad zorgcontinuïteit voor suïcidale personen

Deze leidraad biedt aanbevelingen en tools ter verbetering van de continuïteit van zorg voor suïcidale personen. Centraal staan de samenwerking en informatie uitwisseling tussen verschillende zorginstanties en de follow-up van suïcidale personen.

download Leidraad zorgcontinuïteit

Evaluatierapport Help! Mijn kind denkt aan zelfdoding

In 2018 ontwikkelde het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen de website 'Help! Mijn kind denk aan zelfmoord'. Deze website biedt informatie en ondersteuning aan ouders met een kind dat aan zelfmoord denkt. VLESP onderzocht de effectiviteit van de website en de tevredenheid van de gebruikers door middel van een online pilootstudie. 

download Evaluatierapport 'Help! Mijn kind denkt aan zelfmoord'

Onderzoeksrapport 4voor12

In het najaar van 2017 evalueerde VLESP de campagne 4voor12 met een online survey bij de algemene bevolking. Tijdens dit onderzoek werd nagegaan wat het effect van de campagne was op de kennis, attitudes en vaardigheden met betrekking tot het herkennen en bespreekbaar maken van signalen van psychische problemen.Voor meer informatie over deze campagne, zie: www.4voor12.be.

download Eindverslag 4voor12

Artikel Think Life

Think Life is een online zelfhulpcursus voor het leren omgaan met zelfmoordgedachten. Uit het effectiviteitsonderzoek van Think Life blijkt dat personen die de Think Life cursus hebben gevolgd na afloop en ook 3 maanden later significant minder gedachten aan zelfmoord hadden in vergelijking met personen die de cursus niet hadden gevolgd. Daarnaast blijkt uit de studie dat Think Life bovendien leidt tot een significante afname van depressieve klachten, hopeloosheid, piekeren en angst. 

download Artikel Think Life (in Engels)

Evaluatie van een website over psychisch welzijn voor holebi's en transgender personen

De website van Lumi en het Transgender Infopunt werden uitgebreid met informatie en getuigenissen m.b.t. geestelijke gezondheid en suïcidepreventie bij holebi’s en transgender personen. Dit rapport omvat het opzet, de resultaten en conclusies van een evaluatie- en effectiviteitsstudie van deze nieuwe website content.

download Evaluatierapport LGBT+ website

Onderzoeksrapport LGBT studie

Holebi’s en transgenderpersonen worden frequent geconfronteerd met suïcidegedachten en suïcidaal gedrag. Dat is één van de conclusies uit deze masterproef die er kwam op initiatief van VLESP en begeleid werd door VLESP en het Transgenderinfopunt. Dit onderzoek focust op de prevalentie en risicofactoren van suïcidaal gedrag bij deze specifieke kwetsbare doelgroep.

download Onderzoeksrapport LGBT studie

Inventaris 'Suïcidepreventie bij studenten'

Deze inventaris biedt een overzicht van beloftevolle methodieken uit het buitenland en het bestaande aanbod in Vlaanderen met betrekking tot suïcidepreventie voor studenten in het hoger onderwijs.

download Inventaris studenten

Inventaris 'Mentale gezondheidsbevordering en suïcidepreventie bij ouderen'

Deze inventaris geeft een overzicht van beloftevolle interventies en methodieken met betrekking tot suïcidepreventie en geestelijke gezondheidsbevordering bij ouderen door middel van het versterken van sociale aansluiting. Daarnaast geeft het een overzicht van reeds bestaande initiatieven in Vlaanderen.

download Inventaris ouderen

Inventaris 'Suïcidepreventie bij mannen'

Mannen tussen 35 en 50 jaar zijn een risicogroep wat betreft zelfdoding. Deze inventaris biedt een overzicht van (inter)nationale initiatieven en/of methodieken voor suïcidepreventie bij mannen.

download Inventaris mannen

Omgaan met zelfbeschadiging. Een gids voor ouders en hulpverleners

VLESP vertaalde een brochure over zelfbeschadiging van het Centre for Suicide Research van Oxford University. Deze brochure is bedoeld voor ouders en hulpverleners die geconfronteerd worden met jongeren die zelfverwondend gedrag vertonen. Je vindt er informatie in over hoe je zelfverwondend gedrag kan herkennen, wat mogelijke oorzaken en gevolgen zijn en hoe je er als ouder of hulpverlener mee kan omgaan.

De brochure kan hier gratis gedownload worden.

Na een zelfmoordpoging. Gids voor naasten

Deze gids bevat informatie voor mensen uit de omgeving van iemand die een suïcidepoging ondernomen heeft. Zowel rond hoe je omgaat met de persoon die een poging gedaan heeft als hoe je daarbij voor jezelf kan zorgen.

download Na een zelfmoordpoging. Gids voor naasten

Ben je dringend op zoek naar hulp?

Dan verwijzen wij je graag door naar de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of naar Zelfmoord 1813 om te chatten of mailen.