ORGANISATIE

VLESP

VLESP, het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie, is partnerorganisatie van de Vlaamse Overheid voor de preventie van zelfdoding. 
 
Je kan bij VLESP terecht voor informatie en advies omtrent de preventie en postventie van zelfdoding. Bekijk waarmee wij jou kunnen helpen en aarzel niet om ons te contacteren. Om een beter beeld te krijgen van wat VLESP juist doet, vind je hier een overzicht van onze lopende en afgeronde projecten.

Wil je op de hoogte blijven van onze projecten? Volg ons op TwitterFacebook of LinkedIn, of schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Wat is een partnerorganisatie?

Partnerorganisaties zijn centra met expertise in één of meerdere domeinen van de preventieve gezondheidszorg. Zij vormen een kern binnen een expertisenetwerk op het vlak van ziektepreventie, gezondheidsbevordering of gegevensbeheer over gezondheidszorg.

De partnerorganisaties ondersteunen de Logo's, de organisaties met terreinwerking, individuele zorgaanbieders en anderen die instaan voor het veldwerk. Ze verstrekken onder andere informatie en advies, ontwikkelen methodieken en materialen, en ondersteunen de implementatie en het gebruik ervan.

Op de website van het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid vind je meer informatie over de partnerorganisaties van de Vlaamse overheid.

Wie kan bij VLESP terecht?

Iedereen die op zoek is naar informatie of advies over suïcidepreventie en -postventie, bijvoorbeeld:

  • overheidsdiensten
  • organisaties en verenigingen
  • journalisten en programmamakers
  • professionelen uit de zorg- en welzijnssector
  • studenten

Missie

VLESP, het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie, wil een actieve bijdrage leveren tot de realisatie van de gezondheidsdoelstelling met betrekking tot suïcidepreventie die stelt dat het aantal zelfdodingen met 20% moet dalen tegen 2020 in vergelijking met het jaar 2000. VLESP draagt ook bij aan de uitvoering van het bijhorend Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

VLESP wil daartoe haar kennis en ervaring ten dienste stellen van alle preventieve krachten in Vlaanderen door stimulering van deskundigheidsbevordering, methodiekontwikkeling en netwerkvorming, zodat het geheel groter is dan de som der delen.

VLESP wil bij iedere belanghebbende bekend zijn als de toegangspoort tot betrouwbare informatie en daartoe alle beschikbare en geschikte communicatiemogelijkheden gebruiken.

VLESP wil haar opdracht uitvoeren binnen het kader van een preventiemodel, waarin plaats is voor universele, selectieve en geïndiceerde preventie en waarin dus aandacht gegeven wordt aan de algemene bevolking, aan risicogroepen en aan personen die reeds suïcidale gedachten hebben of suïcidaal gedrag vertonen.

VLESP wil haar opdracht uitvoeren in dienst van de Vlaamse overheid en de hele samenleving, met specifieke aandacht voor bevolkingsgroepen die kwetsbaar zijn door kansarmoede of blootstelling aan bedreigingen van hun gezondheid.

Doelstellingen

  • Zorgen voor een wetenschappelijke basis voor suïcidepreventie en -postventie in Vlaanderen.
  • Bieden van informatie, documentatie en advies inzake suïcidepreventie, -postventie en geestelijke gezondheidsbevordering aan de overheid, relevante organisaties en de algemene bevolking.
  • Ontwikkelen van wetenschappelijk onderbouwde methodieken en materialen inzake suïcidepreventie, -postventie en geestelijke gezondheidsbevordering of de ontwikkeling ervan wetenschappelijk en methodologisch ondersteunen.
  • Ondersteunen van de implementatie van methodieken en materialen inzake suïcidepreventie, -postventie en geestelijke gezondheidsbevordering, met inbegrip van deskundigheidsbevordering.
  • Inhoudelijk en organisatorisch coördineren van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Ben je dringend op zoek naar hulp?

Dan verwijzen wij je graag door naar de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of naar Zelfmoord 1813 om te chatten of mailen.