EVENTS

Studienamiddag 'Suïcidepreventie bij ouderen. Praktijkgerichte adviezen voor zorgverleners'

Op donderdag 21 maart 2019 stelde VLESP een richtlijn over suïcidepreventie bij ouderen voor. Deze richtlijn is een aanvulling op de richtlijn 'Detectie en behandeling van suïcidaal gedrag' en focust op het detecteren en behandelen van suïcidaal gedrag bij ouderen. Hieronder vind je de presentaties die aan bod kwamen op deze studiedag:

Studiedag 'Continuïteit van zorg voor suïcidale personen'

In het kader van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie ontwikkelde het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) een leidraad voor zorginstellingen en zorgnetwerken om aan de slag te gaan met een samenwerkingsverband om de zorgcontinuïteit voor suïcidale personen te versterken. De leidraad werd voorgesteld op een studievoormiddag op 5 oktober 2018 in Antwerpen.

Download hier de presentaties die gegeven werden op deze studiedag:

download flyer studiedag

17de Europees Symposium over Suïcide en Suïcidaal gedrag

Van 5 tot 8 september 2018 organiseerde VLESP het 17de Europees Symposium over Suïcide & Suïcidaal gedrag (ESSSB17) in Gent.
.
ESSSB17 streeft ernaar om een kwaliteitsvol, multidisciplinair wetenschappelijk programma dat de meest belangrijke aspecten van suïcidaal gedrag en de preventie ervan omvat, en een dynamisch platform voor levendige interacties en discussies aan te bieden. De focus van het wetenschappelijk programma zal liggen op state-of-the-art presentaties en nieuwe inzichten uit wetenschappelijk en klinisch onderzoek. Voornamelijk de effecten van therapeutische interventies en suïcidepreventie acties op verschillende niveaus zullen belicht worden. Er worden voldoende mogelijkheden voorzien voor jonge onderzoekers om betrokken te raken en hun bevindingen te delen in een interactieve wetenschappelijke omgeving. 

Klik hier om het volledige programma te raadplegen.

download Flyer ESSSB17

Studievoormiddag Prospect-studie

Op donderdag 31 mei 2018 stelde VLESP de resultaten voor van de PROSPECT-studie, een onderzoek naar twee nieuwe groepstrainingen voor suïcidale personen: 'Mindfulness Based Cognitieve Training' en 'Toekomstgerichte Training'. Op deze studievoormiddag werd het onderzoek uitgebreid voorgesteld en deelden de trainers die met de behandelvormen aan de slag gingen hun ervaringen met het publiek. Meer over de Prospect-studie en de implementatie van deze trainingen vind je hier.

Omgaan met suïciderisico. Lancering Vlaamse richtlijn voor hulpverleners

Op 30 maart 2017 lanceerde VLESP de 'Multidisciplinaire richtlijn voor de detectie en behandeling van suïcidaal gedrag'. Deze richtlijn biedt handvaten aan hulpverleners die in contact komen met suïcidale personen binnen de gezondheidszorg in Vlaanderen. 

Hieronder vind je de presentaties die gegevens werden tijdens deze studiedag:

Voor meer info over de richtlijn, zie: www.zelfmoord1813.be/sp-reflex

Symposium ' Uitdagingen in suïcidepreventie'

Naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek organiseerde VLESP op vrijdag 2 december 2016 een symposium rond de uitdagingen in suïcidepreventie. Tijdens dit symposium werden de meest recente wetenschappelijke, klinische en praktijkgerichte inzichten inzake de oorzaken, risicofactoren en preventie- en behandelingsmogelijkheden van suïcidaal gedrag besproken. Hieronder vind je de presentaties die tijdens dit symposium gegeven werden.

Ella Arensman - Suïcidepreventie: vorderingen en uitdagingen vanuit epidemiologisch perspectief
Bert van Luyn - Suïcidale motivatie vanuit psychologisch perspectief
Kees van Heeringen - De neurobiologie van suïcidaal gedrag: een update
Derek de Beurs - Evaluatie van preventieprogramma's in Nederland
Gwendolyn Portzky - Suïcidepreventie (in Vlaanderen): waar staan we?
Jan Mokkenstorm - Suïcidepreventie patiënt en staf veiligheid
Kirsten Pauwels - Ligt de toekomst van de suïcidepreventie online?
Kurt Audenaert - Neurobiologische behandeling van suïcide-risico
Keith Hawton - Anniversary Lecture

Ben je dringend op zoek naar hulp?

Dan verwijzen wij je graag door naar de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of naar Zelfmoord 1813 om te chatten of mailen.