MISSIE

VLESP, het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie, wil een actieve bijdrage leveren tot de realisatie van de gezondheidsdoelstelling met betrekking tot suïcidepreventie die stelt dat het aantal zelfdodingen met 20% dalen tegen 2020 in vergelijking met het jaar 2000, en de uitvoering van het bijhorend Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

VLESP wil daartoe haar kennis en ervaring ten dienste stellen van alle beschikbare preventieve krachten in Vlaanderen door stimulering van deskundigheidsbevordering, methodiekontwikkeling en netwerkvorming, zodat het geheel groter is dan de som der delen.

VLESP wil bij iedere belanghebbende bekend zijn als de toegangspoort tot betrouwbare informatie en daartoe alle beschikbare en geschikte communicatiemogelijkheden gebruiken.

VLESP wil haar opdracht uitvoeren binnen het kader van een preventiemodel, waarin plaats is voor universele, selectieve en geïndiceerde preventie en waarin dus aandacht gegeven wordt aan de algemene bevolking, aan risicogroepen en aan personen die reeds suïcidale gedachten hebben of suïcidaal gedrag vertonen.

VLESP wil haar opdracht uitvoeren in dienst van de Vlaamse overheid en de hele samenleving, met specifieke aandacht voor bevolkingsgroepen die kwetsbaar zijn door kansarmoede of blootstelling aan bedreigingen van hun gezondheid.

Ben je dringend op zoek naar hulp?

Dan verwijzen wij je graag door naar de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of naar Zelfmoord 1813 om te chatten.