DOELSTELLINGEN

Doelstellingen VLESP

  • Zorgen voor een wetenschappelijke basis voor suïcidepreventie in Vlaanderen.
  • Bieden van informatie, documentatie en advies inzake suïcidepreventie en geestelijke gezondheidsbevordering aan de overheid, relevante organisaties en de algemene bevolking.
  • Ontwikkelen van wetenschappelijk onderbouwde methodieken en materialen inzake suïcidepreventie en geestelijke gezondheidsbevordering of de ontwikkeling ervan wetenschappelijk en methodologisch ondersteunen.
  • Ondersteunen van de implementatie van methodieken en materialen inzake suïcidepreventie en geestelijke gezondheidsbevordering, met inbegrip van deskundigheidsbevordering.
  • Inhoudelijk en organisatorisch coördineren van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Ben je dringend op zoek naar hulp?

Dan verwijzen wij je graag door naar de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of naar Zelfmoord 1813 om te chatten.